⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona zrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona prawie promienista (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  
    
(p) kielich jednowargowy, przypomina przysadkę (↓nie)
Origanum majorana (lebiodka majeranek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Origanum majorana (lebiodka majeranek)
majeranek · (potocznie: majeranek ogrodowy) · syn. Majorana hortensis · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina przyprawowa, silnie aromatyczna. Pozyskuje się szczyty pędów przed lub na początku kwitnienie.
    
    
(p) tylko dwa pręciki w pełni rozwinięte (↑nie) (↓nie)
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Korona biała czerwono punktowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolity na niżu i pogórzu. W górach rzadko spotykany. W miejscach podmokłych, w olszynach, na brzegach wód stojących i płynących, zabagnionych, raczej żyznych.
    
    
(p) wszystkie cztery pręciki dobrze rozwinięte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Rośliny z wyraźnym aromatycznym zapachem.
    
      
(p) pręciki podobnej długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Nibyokółki wszechstronne.
· ta cecha diagno ...
  Kilka pospolitych gatunków flory Polski. Inne gatunki i mieszańce są także uprawiane jako rośliny przyprawowe, lecznicze i ozdobne byliny ogrodowe.
      
      
(p) pręciki dolne dłuższe od górnych (↑nie)
Elsholtzia ciliata (marzymięta grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Nibyokółki jednostronne, z dachówkowato zachodzącymi na siebie podsadkami.
· ta cecha ...
Elsholtzia ciliata (marzymięta grzebieniasta) · notka
wystepowanie
elszolcja orzęsiona · syn. Elsholtzia patrini · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
  
(p) korona dwuwargowa lub ±jednowargowa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
  W tej grupie znajduje się większość rodzajów tej rodziny.
  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
wystepowanie
o mapie występowania
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity)

nibyokółek || 3D||

Blaszka liściowa w zarysie wydłużona, ±naga, u dolnych liści pierzastodzielna lub pierzastosieczna, wyższe liście i podobne do nich podsadki grubo ząbkowane.

space

Niełupki o uciętym szczycie.

space

W miejscach podmokłych, w olszynach, na brzegach wód stojących i płynących, zabagnionych, raczej żyznych.

Korona o symetrii ±promienistej. Pręciki podobnej długości, rozchylone, z pylnikami równoległymi, oddzielonymi od siebie.

space

Byliny z kłączami. Roztarte ziele o intensywnym aromatycznym zapachu.

space

klucz · Elsholtzia ciliata · marzymięta grzebieniasta

elszolcja orzęsiona
Elsholtzia patrini
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, ustępujący [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Elsholtzia ciliata (marzymięta grzebieniasta)
Rośliny bez kłącza; o wyraźnym aromatycznym zapachem.

space

Korona o symetrii niemal promienistej, z 4-5 podobnymi łatkami. Wszystkie cztery pręciki dobrze rozwinięte; pręciki dolne znacznie dłuższe od górnych, wszystkie wzniesione. Pylniki złączone ze sobą.

opis

W podobnej rodzinie trędownikowatych (Scrophulariaceae) owocem jest wielonasienna torebka.
W rodzinie jasnotowatych (Lamiaceae) znajdują się liczne aromatyczne rośliny przyprawowe, np.: lebiodka pospolita (Origanum vulgare), lebiodka majeranek (Origanum majorana), mięta (Mentha), lecznicze jak np. szałwia (Salvia) oraz ozdobne.
Łodyga zwykle wyraźnie czterokanciasta.

Ulistnienie naprzeciwległe, parami nakrzyżległe. Liście i zwykle pozostałe części rośliny z włoskami gruczołowatymi zawierającymi aromatyczne olejki lotne.

Kwiatostan złożony z wierzchotek czasem zredukowanych do pojedynczego kwiatu. Wierzchotki mogą być silnie skrócone i ustawionych w nibyokółkach w kątach przeciwległych podsadek, w kolejnych odległych węzłach pędu, co daje formę kłosa pozornego. Podsadki często są zupełnie podobne do zwykłych liści łodygowych.

space

Korona powstała ze zrośnięcia pięciu płatków, dwuwargowa, górna warga całobrzega lub podzielona na dwie łatki lub zupełnie zredukowana, dolna warga zwykle trójłatkowa z najszerszą łatką środkową, boczne mogą być silnie zredukowane.

space

Słupek górny, złożony z dwóch owocolistków, o zalążni podzielonej fałszywymi przegrodami na cztery komory; w każdej znajduje się po jednym zalążku. Komory zalążni złączone są tylko w nasadzie a ze szczeliny pomiędzy nimi wyrasta słupek (swój bieg zaczyna w nasadzie zalążni), u niewielu rodzajów jest inny sposób wyrastania słupka. Znamię słupka dwudzielne. Poniżej słupka krążek miodnikowy, często czterołatkowy.

Owocem jest rozłupnia z czteroma pojedynczymi rozłupkami.

Rodzina bogata w gatunki. Większość z nich występuje w obszarze Śródziemnomorskim i Azji Mniejszej.