fot. bl-f131-scutellaria-galericulata-kielich — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scutellaria gelericulata

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

górna warga kielicha kwiatowego z wyrostkiem (tarczką)
copyright © by Barbara Łotocka