takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scutellaria galericulata L.

tarczyca pospolita
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
22.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
Scutellaria gelericulata
górna warga kielicha kwiatowego z wyrostkiem (tarczką)
Scutellaria gelericulata
pąki kwiatowe

opis

Bylina.

space

Kłącza długie, cienkie i pełzające.

space

Liście krótkoogonkowe (2-5 mm), te ±owłosione, cieniejące ku górze; blaszka liściowa podługowata, 2-6 cm długości i do 1.5 cm szerokości, w nasadzie ucięta lub zaokrąglona, o brzegu płytko karbowanym lub piłkowanym, na szczycie zaokrąglona, tępa; często liście niższe mniejsze od wyżej położonych; szybko więdną; wyższe liście jajowato-lancetowate lub szeroko lancetowate, zaostrzone.

space

Kwiaty po 2 w nibyokółkach, osadzone na szypułkach wyrastających z pachwin średnich i górnych liści łodygowych. Kwiatostan luźny, różnej długości, szczyt łodygi może być bez kwiatów.

Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)

Kielich 3-4 mm długości, nieco dłuższy niż szerszy, w czasie owocowania rozrasta się do 5(6) mm, jest prawie nagi lub niegruczołowato owłosiony; warga górna kielicha ma na grzbiecie tarczkę w czasie kwitnienia krótszą o połowę od kielicha.

space

Owocem są rozłupki, kuliste, kulisto-jajowate, 1-2 mm długości, jasnobrązowe, gęsto i nisko brodawkowane.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu, rzadko w niższych położeniach gorskich. Brzegi wód, torfowiska, mokre łąki, olsy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20030622.28.03 - Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita); Zdbice, k. Wałcza
4f · 20030622.28.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.574 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.91 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.611 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.390 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.405 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.138+141 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.473 [11]
· Schischkin B.K., Juzenczuk S.W., 1954 — Flora URSS T.20 p.90 [85.20]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.136 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.569 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.03.2013 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Scutellaria_galericulata.htm"> Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>