fot. bl-f131-scutellaria-galericulata-paki — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scutellaria gelericulata

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pąki kwiatowe
copyright © by Barbara Łotocka