antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Scutellaria altissima L.

tarczyca wyniosła
na stronie — występowanie