takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

czyścica drobnokwiatowa
Calamintha acinos (L.) Clairv.
na stronie — występowanie · znaleziska