opis

Korona kwiatowa wyraźnie dwuwargowa. Warga dolna korony trójłatkowa, przy czym łatka środkowa znacznie większa od bocznych i jest karbowana lub całobrzega. Warga górna korony przeważnie silnie sklepiona i wygięta, rzadziej prosta i słabo wypukła.

space

Pręciki tylko dwa; każdy ma tylko jeden w pełni wykształcony pylnik, stoi on na szczycie górnego, wydłużonego ramienia łącznika pylnika, dolne ramię łącznika pylnika jest krótsze i jest zakończone szczątkowym pylnikiem lub bez niego.

Salvia verticillata · szałwia okręgowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
nibyokółki z licznymi kwiatami (15-30 kwiatów); liście z dodatkowymi łatkami u podstawy blaszki liściowej

częsta na południu i w centrum Polski · suche murawy, przydroża, zarośla

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 40-60 cm · kwitnienie: 6-8

nibyokółki mniej licznie kwiatowe (2-12 kwiatowe); liście bez dodatkowych łatek u podstawy blaszki liściowej

liście gęsto, wełnisto i kutnerowato owłosione;
ząbki kielicha długoościste; korona biała; kwiaty siedzące

Salvia aethiopis

takson uprawiany [24]

Salvia argentea · szałwia srebrzysta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
uprawiana roślina ozdobna, bardzo rzadko dziczejąca

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · wysokość do 60 cm

liście nie owłosione wełnisto ani kutnerowato;
ząbki kielicha bez ości; korona zwykle foletowoniebieska

Salvia glutinosa · szałwia lepka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
korona kwiatowa jasnożółta

pospolita w Karpatach po regiel dolny, na nizinach rzadka, na południu Polski · lasy liściaste i ich skraje, zarośla

Salvia nemorosa · szałwia omszona

szałwia gajowa
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka, na południowym-wschodzie Polski, na innych terenach zawlekana · miejsca ruderalne, przydroża, suche murawy

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość do 80 cm · kwitnienie: 6-7

Salvia pratensis · szałwia łąkowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta, na północy Polski rzadziej · suche murawy, zarośla i przydroża

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 7-8

Salvia dumetorum · szałwia zaroślowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, [234]
rzadko zawlekana