takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salvia pratensis L.

szałwia łąkowa
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Salvia pratensis

15.06.1991, Okolice Pińczowa; copyright © by Antoni Mielnikow

Salvia pratensis
Salvia pratensis

pokrój

Salvia pratensis

kwiatostan

Salvia pratensis

łąka z kwitnącymi roślinami

Salvia pratensis (szałwia łąkowa)
Salvia pratensis (szałwia łąkowa)
Salvia pratensis (szałwia łąkowa)

pokrój

Salvia pratensis (szałwia łąkowa)

pokrój

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, na północy Polski rzadziej. Suche murawy, zarośla i przydroża.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·