fot. mr-Salvia_verticillata_20050710_03 (550×322) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański