oznaczanie

Poszczególne gatunki macierzanek są dość podobne do siebie. Ponadto charakteryzują się dużą zmiennością w obrębie jednej populacji i w zależności od warunków siedliskowych; znacznie różnią się też egzemplarze ze znacznie drobniejszymi kwiatami żeńskimi i egzemplarze z większymi kwiatami obupłciowymi.
Przy oznaczaniu macierzanek szczególnie istotne są: sposób rozgałęziania się pędów, nerwacja liści i owłosienie łodygi.

space

Nerwacja liści (najlepiej oznaczana na egzemplarzach zielnikowych, na spodniej stronie liścia) może być:
• kamptodromowa — na spodzie liścia nerwy boczne łukowato zakrzywiają się ku wierzchołkowi blaszki, ku brzegowi cienieją i zanikają nie łącząc się w okrężny nerw brzeżny;
• pseudomarginalna (pseudobrachydromowa) — na spodzie liścia nerwy boczne ±jednakowej grubości na swej długości, przy brzegu cienieją i łukowato zakrzywiają się ku wierzchołkowi blaszki, ale nie łącząc się w nerw brzeżny, poza kilkoma najwyższymi nerwami które tak się łączą, tworząc zgrubiałe obrzeżenie szczytu blaszki liściowej;
• marginalna, brzeżna (brachydromowa) — na spodzie liścia nerwy boczne początkowo cienkie, grubieją i przy brzegu łącząc się w ±ciągły nerw brzeżny.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście na brzegu silnie podwinięte (↓nie)
Thymus vulgaris (macierzanka tymianek)
Thymus vulgaris (macierzanka tymianek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Thymus vulgaris (macierzanka tymianek)
tymianek pospolity · (potocznie: tymianek właściwy) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana roślina przyprawowa; krzewinka.
  
  
(p) liście brzegiem niepodwinięte lub słabo (i po wyschnięciu) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
  Przeważnie dziko rosnące gatunki rodzime.
  
    
(p) rośliny rozgałęziające się monopodialnie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
    
      
(p) łodygi owłosione wyraźnie na 4 kantach (owłosienie goniotrichowe) (↓nie)
Thymus alpestris
Thymus alpestris
Thymus alpestris (macierzanka halna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) łodygi owłosione dookoła lub umiarkowanie dwubocznie-przemiennie (owłosienie holotrichowe lub alelotrichowe) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
      
        
(p) nerwacja kamptodromowa (nerwy boczne nie łączą się w obwodowy) (↓nie)
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atl ...
· Górne ząbki kielicha krótkie i szerokie, tak długie jak szerokie w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, suche bory sosnowe i skały.
        
        
(p) nerwacja marginalna lub pseudomarginalna (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyra ...
· Górne ząbki kielicha węższe, 1.5-3.5× dłuższe niż szersze.
        
          
(p) nerwacja pseudomarginalna (↓nie)
Thymus praecox (macierzanka wczesna)
Thymus praecox (macierzanka wczesna)
Thymus praecox (macierzanka wczesna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
Thymus praecox (macierzanka wczesna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały i murawy nawapienne.
          
          
(p) nerwacja brachydromowa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
          
            
(p) łodyga z wybitnym owłosieniem alelotrichowym (przemiennie na dwóch przeciwległych bokach), wybitnie 4-kanciasta (↓nie)
Thymus pulcherrimus (macierzanka nadobna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) łodyga owłosiona holotrichowo (±dookoła), słabo 4-kanciasta lub prawie obła (↑nie)
Thymus carpaticus
Thymus carpaticus (macierzanka karpacka)
Thymus carpaticus (macierzanka karpacka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
    
(p) rośliny rozgałęziające się sympodialnie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
    
      
(p) owłosienie goniotrichowe lub alelotrichowe (na 4 kantach lub dwóch naprzemiennie); łodygi 4-kanciaste (↓nie)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
wystepowanie
syn. Thymus montanus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, zarośla, miejsca kamieniste.
      
      
(p) owłosienie łodygi holotrichowe (±dookoła) (↑nie)
  Skały (głównie wapienne), zbocza, suche murawy.
      
        
(p) dolne i górne liście ±siedzące, podobnej wielkości i formy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Kielich (1.5)2-3.5(5)mm długości, równomiernie owłosiony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
        
          
(p) liście obustronnie, gęsto owłosione (↓nie)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
wystepowanie
syn. Thymus pannonicus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Thymus pannonicus s.str. ≡ Thymus kosteleckyanus Opiz
          
          
(p) liście nagie, tylko na brzegu orzęsione (↑nie)
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) dolne liście drobne, wyraźnie ogonkowe, górne większe, ±siedzące (↑nie)
Thymus glabrescens
Thymus glabrescens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Kielich 3-5mm długości, na grzbiecie często łysiejący.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
          
(p) liście obustronnie nagie (↓nie)
  Thymus glabrescens s.str.
          
          
(p) liście obustronnie gęsto owłosione (↑nie)
  Thymus glabrescens ssp. austriacus (Bernh. ex Rchb.) Soó ≡ Thymus austriacus Bernh. ≡ Thymus glabrescens ssp. austriacus (Bernh. ex Rchb.) Soó — macierzanka austriacka
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu