fot. bg-200705-Thymus_pulegoides2_1 (512×524) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2007, Garb Pińczowski
copyright © by Błażej Gierczyk