atlas-roslin.pl

Thymus pulegioides L. [🔉 ty·mus  pu·le·gi·o·i·des]

macierzanka zwyczajna
Thymus montanus Waldst. et Kit. non Crantz [🔉 ty·mus *] · Thymus pulegioides L. ssp. montanus (Waldst. et Kit.) Ronn. in Hayek [🔉 ty·mus  pu·le·gi·o·i·des sub·spe·ci·ēs *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostany
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
pędy i liście
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostan
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostan
Thymus pulegioides
kwiatostan; zbiorowisko: murawa kserotermiczna (Cl. Cl.Festuco-Brometea)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Gatunek istotny (rola w Cocktail) m.in. dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#4
jmak.10_8_19
leg. Jarosław Makowski
/ogr.zielny Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Foxley’ — liście biało obrzeżone; 25 cm
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Thymus pulegioides L. [🔉 ty·mus  pu·le·gi·o·i·des]Thymus montanus Waldst. et Kit. non Crantz [🔉 ty·mus *] · Thymus pulegioides L. ssp. montanus (Waldst. et Kit.) Ronn. in Hayek [🔉 ty·mus  pu·le·gi·o·i·des sub·spe·ci·ēs *](pl) macierzanka zwyczajna
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji