fot. bg-200705-Thymus_pulegoides2 (786×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pędy i liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2007, Garb Pińczowski
copyright © by Błażej Gierczyk