atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Festuco-BrometeaBr.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy kserotermiczne · ciepłolubne murawy kserotermiczne
Ciepłolubne murawy o charakterze stepowym; odpowiada priorytetowemu (w przypadku ważnych stanowisk storczyków) siedlisku „murawy kserotermiczne ... (6210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Festuco-Brometea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Festuco-Brometea

Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
ChCl.
🔵 
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
ChCl.
🔵 
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
ChCl.
🔵 
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
ChCl.
🔵 
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
ChCl.
🔵 
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Artemisia campestris (bylica polna)
ChCl.
🔵 
Artemisia campestris (bylica polna)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
ChCl.
🔵 
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
ChCl.
🔵 
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
ChCl.
🔵 
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
ChCl.
🔵 
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
ChCl.
🔵 
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
ChCl.
🔵 
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
ChCl.
🔵 
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
ChCl.
🔵 
Carex humilis (turzyca niska)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
ChCl.
🔵 
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
ChCl.
🔵 
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
ChCl.
🔵 
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
ChCl.
🔵 
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
ChCl.
🔵 
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
ChCl.
🔵 
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
ChCl.
🔵 
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
ChCl.
🔵 
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
ChCl.
🔵 
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
ChCl.
🔵 
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
ChCl.
🔵 
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
ChCl.
🔵 
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
ChCl.
🔵 
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Galium album (przytulia biała)
ChCl.
🔵 
Galium album (przytulia biała)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
ChCl.
🔵 
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
ChCl.
🔵 
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
ChCl.
🔵 
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
ChCl.
🔵 
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
ChCl.
🔵 
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
ChCl.
🔵 
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
ChCl.
🔵 
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
ChCl.
🔵 
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
ChCl.
🔵 
Ononis repens (wilżyna rozłogowa) [ssp. procurrens]
Orthantha lutea (ortanta żółta)
ChCl.
🔵 
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
ChCl.
🔵 
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty) [?]
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
ChCl.
🔵 
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Plantago media (babka średnia)
ChCl.
🔵 
Plantago media (babka średnia)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
ChCl.
🔵 
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
ChCl.
🔵 
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
ChCl.
🔵 
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
ChCl.
🔵 
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
ChCl.
🔵 
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
ChCl.
🔵 
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
ChCl.
🔵 
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Stachys recta (czyściec prosty)
ChCl.
🔵 
Stachys recta (czyściec prosty)
ChCl.
🔵 
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
ChCl.
🔵 
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
ChCl.
🔵 
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
ChCl.
🔵 
Teucrium montanum (ożanki górskiej) [?]
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
ChCl.
🔵 
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
ChCl.
🔵 
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
ChCl.
🔵 
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Festuco-Brometea

🔵 O.Festucetalia valesiacae - murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym - murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym
🔵 All.Seslerio-Festucion duriusculae - kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne - kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne
🔵 Ass.Festucetum pallentis - zespół kostrzewy bladej - zespół kostrzewy bladej
🔵 All.Festuco-Stipion - murawy ostnicowe - murawy ostnicowe
🔵 Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej - zespół stulisza i ostnicy włosowatej
🔵 Ass.Potentillo-Stipetum capillatae - zespół pięciornika i ostnicy włosowatej - zespół pięciornika i ostnicy włosowatej
🔵 Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae - zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej - zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej
🔵 All.Cirsio-Brachypodion pinnati - zwarte stepy łąkowe - zwarte stepy łąkowe
🔵 Ass.Inuletum ensifoliae - zespół omanu wąskolistnego - zespół omanu wąskolistnego
🔵 Ass.Thalictro-Salvietum pratensis - zespół rutewki i szałwi łąkowej - zespół rutewki i szałwi łąkowej
🔵 Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati - murawa kłosownicowa - murawa kłosownicowa
🔵 Ass.Seslerio-Scorzoneretum purpureae
🔵 zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus
🔵 Ass.Origano-Brachypodietum pinnati - zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej - zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej
🔵 O.Brometalia erecti - ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce - ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce
🔵 All.Bromion erecti
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji