(klasa) Cl.Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy kserotermiczne

ciepłolubne murawy o charakterze stepowym; odpowiada priorytetowemu (w przypadku ważnych stanowisk storczyków) siedlisku „murawy kserotermiczne ... (6210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Teucrium montanum (ożanka górska)

01.08.2009, Pieniny, Wylizana Skała; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Festuco-Brometea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti