takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bromus erectus Huds.

stokłosa prosta
na stronie — występowanie