antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bromus japonicus Thunb. ex Murr

stokłosa japońska
Bromus patulus Mert. et W.D.J. Koch
na stronie — występowanie · znaleziska