atlas-roslin.pl

trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, z języczkiem liściowym lub bez

Poaceae Poaceae Poaceae PoaceaePoaceae🔑trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, pierścień włosków w miejscu języczkadrżączka (Briza)
  
↓nieoś kłoska długo owłosiona
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kłosek 3 – 4-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
wystepowanie
syn. Graphephorum arundinaceum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Duża roślina szuwarowa.
  
  
↑nie oś kłoska naga lub jednostronnie krótko owłosiona
  
    
↓nieznamiona wyrastają poniżej szczytu zalążni; plewki dolne prawie zawsze dwuzębne; kłoski duże
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Bromus secalinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pochwy często całe zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
    
    
↑nie znamiona wyrastają ze szczytu zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Oś wiechy zwykle 3-kanciasta, gałązki jednostronne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
    
      
↓nieplewki dolne z ością, ość przynajmniej 1 mm długości
      
        
↓niepręcik jeden, rośliny roczne
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Rośliny roczne, 10 – 50 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
        
        
↑nie pręciki 3; byliny; ość krótka; oś kłoska pod kłoskiem niezgrubiała
        
          
↓nieplewka dolna w dole ze sztywnymi włoskami
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
XL
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Odcinki osadki kłoska w górze z wieńcem sztywnych włosków 0.4 – 0.6 mm długich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
wystepowanie
wiechlina fioletowa · syn. Poa violacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórska trawa gęstokępkowa.
          
          
↑nie plewka dolna w dole naga lub prawie naga
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Odcinki osadka często ±owłosione ale bez wieńca sztywnych włosków na szczycie odcinka.
          
      
↑nie plewki dolne bezostne lub ostro zakończone z ostką poniżej 1mm
      
        
↓nieplewki z kilem, ostrogrzbieciste, na przekroju poprzecznym V-kształtne; kłoski drobne bezostne
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Wierzch blaszki liściowej z ±wyraźnym, podwójnym rowkiem, poza tym bez bruzdek.
        
        
↑nie plewki obłe, bezostne lub z ostkami
        
          
↓niekłoski drobne, 1 – 3 mm długości, 2 – 3 (5)-kwiatowe
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Kłoski bocznie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
wystepowanie
syn. Catabrosa aquatica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie kłoski 4 – 15 mm długości, ponad 2 – 3-kwiatowe, obłe
          
            
↓nieosie kłosków bardzo krótkie, grube, sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym eliptyczne
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
syn. Desmazeria rigida · Scleropoa rigida · efemerofit
  Niskie, roczne efemerofity.
            
            
↑nie osie kłosków dłuższe, nie sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym prawie okrągłe; byliny
            
              
↓nieplewki bez błoniastego obrzeżenia, zaostrzone, często z krótką ostką
              
                
kłoski spłaszczone, wiecha nieregularna z częścią kłosków siedzącą w wycięciach osi gałązki (jak w rodzaju życica (Lolium))
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
XL
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
XL
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium · Festuca × Lolium
                
              
↑nie plewki błoniasto obrzeżone, zawsze bezostne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
              
                
↓niepochwy liściowe prawie całe zamknięte, liście 5 – 15 mm szerokości
Glyceria maxima
Glyceria fluitans (manna jadalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Plewki wyraźnie 7-nerwowe. Plewy 1-nerwowe.
  Zwykle rośliny brzegów wód.
                
                
↑nie pochwy liściowe otwarte, liście 2 – 3 (6) mm szerokości
Puccinellia distans (mannica odstająca)
Puccinellia capillaris (mannica delikatna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Plewki niewyraźnie 5-nerwowe. Plewy 1 – 3-nerwowe.
  Rośliny solnisk i przydroży.