trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, z języczkiem liściowym lub bez

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Poaceae (wiechlinowate)]
  
oś kłoska długo owłosiona (↓nie)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kłosek 3-4-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Duża roślina szuwarowa.
  
  
oś kłoska naga lub jednostronnie krótko owłosiona (↑nie)
  
    
znamiona wyrastają poniżej szczytu zalążni; plewki dolne prawie zawsze dwuzębne; kłoski duże (↓nie)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Bromus secalinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pochwy często całe zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
    
    
znamiona wyrastają ze szczytu zalążni (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Oś wiechy zwykle 3-kanciasta, gałązki jednostronne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
    
      
plewki dolne z ością, ość przynajmniej 1mm długości (↓nie)
      
        
pręcik jeden, rośliny roczne (↓nie)
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Rośliny roczne, 10-50cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
        
        
pręciki 3; byliny; ość krótka; oś kłoska pod kłoskiem niezgrubiała (↑nie)
        
          
plewka dolna w dole ze sztywnymi włoskami (↓nie)
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
XL
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Odcinki osadki kłoska w górze z wieńcem sztywnych włosków 0.4-0.6mm długich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
wystepowanie
wiechlina fioletowa · syn. Poa violacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórska trawa gęstokępkowa.
          
          
plewka dolna w dole naga lub prawie naga (↑nie)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Odcinki osadka często ±owłosione ale bez wieńca sztywnych włosków na szczycie odcinka.
          
      
plewki dolne bezostne lub ostro zakończone z ostką poniżej 1mm (↑nie)
      
        
plewki z kilem, ostrogrzbieciste, na przekroju poprzecznym V-kształtne; kłoski drobne bezostne (↓nie)
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Wierzch blaszki liściowej z ±wyraźnym, podwójnym rowkiem, poza tym bez bruzdek.
        
        
plewki obłe, bezostne lub z ostkami (↑nie)
        
          
kłoski drobne, 1-3mm długości, 2-3(5)-kwiatowe (↓nie)
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Kłoski bocznie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
kłoski 4-15mm długości, ponad 2-3-kwiatowe, obłe (↑nie)
          
            
osie kłosków bardzo krótkie, grube, sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym eliptyczne (↓nie)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
syn. Desmazeria rigida · efemerofit
  Niskie, roczne efemerofity.
            
            
osie kłosków dłuższe, nie sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym prawie okrągłe; byliny (↑nie)
            
              
plewki bez błoniastego obrzeżenia, zaostrzone, często z krótką ostką (↓nie)
              
                
kłoski spłaszczone, wiecha nieregularna z częścią kłosków siedzącą w wycięciach osi gałązki (jak w rodzaju życica (Lolium))
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
XL
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
XL
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium
                
              
plewki błoniasto obrzeżone, zawsze bezostne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
              
                
pochwy liściowe prawie całe zamknięte, liście 5-15mm szerokości (↓nie)
Glyceria maxima
Glyceria fluitans (manna jadalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Plewki wyraźnie 7-nerwowe. Plewy 1-nerwowe.
  Zwykle rośliny brzegów wód.
                
                
pochwy liściowe otwarte, liście 2-3(6)mm szerokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Plewki niewyraźnie 5-nerwowe. Plewy 1-3-nerwowe.
  Rośliny solnisk i przydroży.