takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

wiechlinostrzewa fioletowa wiechlina fioletowa
Poa violacea Bellardi
na stronie — występowanie · znaleziska

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19560700.KRAM421184.jkr - Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa); Bieszczady Zachodnie; Bukowska Kopa
jkr.560700-KRAM421184
leg. J. Rychlewski
/Bieszczady Zachodnie; Bukowska Kopa/ #2
znalezisko 19560800.KRAM426840.jkr - Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa); Bieszczady Zachodnie; Mały Halicz
jkr.560800-KRAM426840
leg. J. Rychlewski
/Bieszczady Zachodnie; Mały Halicz/ #4