takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

brodobrzanka wodna
Catabrosa aquatica P. Beauv.
na stronie — występowanie · znaleziska
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
10.07.2013, Góry, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130710.1.pk - Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna); Góry, gm. Korczew, woj. mazowieckie
pk.130710-1
leg. Paweł Kalinowski
/Góry, gm. Korczew, woj. mazowieckie/ #5