↓nie(z) wszystkie liście płaskie (2) 4-18 mm szerokości, w pączku złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny duże, 40-150 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) uszka długie, obejmujące łodygę; ości 10-20 mm długości
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości 10-20 mm długości, miękkie, zwykle wężowato pogięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste, wilgotne lasy liściaste, zręby, zarośla.
↑nie (z) uszka krótkie lub bez; ości do 2.5 mm, proste lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości do 2.5 mm długości, proste lub brak ości.
↓nie(z) z języczkiem liściowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W nasadzie łodygi skrócone, bezblaszkowe pochwy liściowe.
↓nie(z) trawy kępkowe, bez rozłogów
Festuca altissima
Festuca altissima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wylot pochew liściowych nagi, bez uszek, z podługowatym języczkiem 1-3 mm długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca altissima All. (kostrzewa leśna)
wystepowanie - Festuca altissima (kostrzewa leśna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Cieniste, żyzne lasy liściaste.
↑nie (z) trawa rozłogowa; ujście pochwy frędzlasto orzęsione
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
3D
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ujście pochwy liściowej frędzlasto orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste żyzne lasy.
↑nie (z) języczka brak lub nieznaczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasada blaszki liściowej z krótkimi uszkami, nie obejmującymi łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) uszka nagie, szpiczaste
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej co najwyżej niewyraźnie rowkowana, prawie gładka; wiotka; 3-5 (8) mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki mezofilne, pastwiska, niekiedy uprawiana.
(z) mieszańce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ ×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium  · Festuca × Lolium
↑nie (z) uszka brzegiem orzęsione, zaokrąglone
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej wyraźnie rowkowana, żeberkowana; sztywna; (2) 3-10 (15) mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca arundinacea Schreb. (kostrzewa trzcinowata)
wystepowanie - Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
kostrzewa trzcinowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne łąki, aluwia, rowy, przydroża, niekiedy uprawiana.
↑nie (z) przynajmniej dolne liście szczeciniaste, do 2 mm szerokości, w pączku zwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny drobniejsze, 20-70 (100) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Oznaczanie znacznej części gatunków kostrzew, np. grupy gatunków z kręgu F. ovina i F. rubra, opiera się na budowie anatomicznej blaszki liściowej. Obserwuje się pod mikroskopem (powiększenie rzędu ×100-150) przekrój poprzeczny liści płonnych wykonany nieco poniżej połowy długości blaszki. Pomocna jest też obserwacja cech wiechy (np. owłosienie gałązek) i niektóre cechy kłosków.
↓nie(z) świeże liście łodygowe ± płaskie; sklerenchyma w pasmach towarzyszących wiązkom przewodzącym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na świeżo płaskie lub rynienkowate; odziomkowe szczeciniaste (wyjątek kostrzewa rozpierzchła (Festuca diffusa) - odziomkowe płaskie i kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina) - wszystkie szczeciniaste).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy; ości brak
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście łodygowe na świeżo płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości (0) 0.8-2 (3) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście płonne z 3 nerwami i 5 pasmami sklerenchymy, rombowate do trójkątnych
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie 2-4 mm szerokości, z 8-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy liściaste i zarośla.
↑nie (z) liście pędów płonnych przynajmniej z 5 nerwami i 7 pasmami sklerenchymy, wielokątne do owalnych
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona (s.s.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie lub żeberkowane, z 5-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca rubra agg. L. (kostrzewa czerwona (agg.))
wystepowanie - Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
kostrzewa czerwonawa (agg.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) sklerenchyma w formie (porozrywanego) pierścienia; wszystkie liście szczeciniaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste lub włosowate, złożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) języczek liściowy 0.5-2 mm długości; trawa wysokogórska
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
XL
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
3D
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wysokogórska trwa kępkowa lub luźnokępkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca versicolor Tausch (kostrzewa pstra)
wystepowanie - Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
syn. Festuca varia Haenke sensu auct. polon. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wysokogórskie murawy.
↑nie (z) języczka liściowego brak lub nieznaczny, do 0.5 mm długości; nasada blaszki liściowej bez zgrubiałych pierścieniowatych wałów
↓nie(z) pochwy górnych liści pędów płonnych do połowy długości błoniasto zrośnięte
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy, zwykle 7-nerwowe; szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy i ich skraje.
↑nie (z) pochwy górnych liści pędów płonnych zrośnięte na samym dole
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle 10-30 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Po większej części kompleks podobnych do siebie gatunków z kręgu kostrzewy owczej (agg.) (Festuca ovina agg.).
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Festuca picta Kit.
kostrzewa barwna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]

Festuca rupicaprina (Hack.) A. Kern.
kostrzewa kozia

antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, lokalnie zadomowiony[234]

Festuca gautieri (Hack.) K. Richt.
kostrzewa Gautiera

kostrzewa miotlasta · kostrzewa niedźwiedzia · "niedźwiedzie futro" · Festuca scoparia A.Kern. ex Nyman · takson uprawiany[491]
kolor liści
liście

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
Lolium
życica
mieszaniec ⇒
×Festulolium
kostrzyca
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.828 [105]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.566 [15]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.220+494k [5]
 • Drobnik, J., 2007 — Zielnik i zielnikoznawstwo. p.55 [64]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.880 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.660 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.122+129+131+133+253 [86.1]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.497 [85.2]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.125 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.920 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.340 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji