Festuca

kostrzewa
  
↓nie(z) wszystkie liście płaskie (2)4-18mm szerokości, w pączku złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Rośliny duże, 40-150cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
  
    
↓nie(z) uszka długie, obejmujące łodygę; ości 10-20mm długości
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Ości 10-20mm długości, miękkie, zwykle wężowato pogięte.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste, wilgotne lasy liściaste, zręby, zarośla.
    
    
↑nie (z) uszka krótkie lub bez; ości do 2.5mm, proste lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ości do 2.5mm długości, proste lub brak ości.
    
      
↓nie(z) z języczkiem liściowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· W nasadzie łodygi skrócone, bezblaszkowe pochwy liściowe.
      
        
↓nie(z) trawy kępkowe, bez rozłogów
Festuca altissima
Festuca altissima
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Wylot pochew liściowych nagi, bez uszek, z podługowatym języczkiem 1-3mm długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Festuca altissima (kostrzewa leśna)
wystepowanie
syn. Festuca silvatica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste, żyzne lasy liściaste.
        
        
↑nie (z) trawa rozłogowa; ujście pochwy frędzlasto orzęsione
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Ujście pochwy liściowej frędzlasto orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste żyzne lasy.
        
      
↑nie (z) języczka brak lub nieznaczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Nasada blaszki liściowej z krótkimi uszkami, nie obejmującymi łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
↓nie(z) uszka nagie, szpiczaste
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Górna strona blaszki liściowej co najwyżej niewyraźnie rowkowana, prawie gładka; wiotka; 3-5(8)mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki mezofilne, pastwiska, niekiedy uprawiana.
        
          
(z) mieszańce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium
          
        
↑nie (z) uszka brzegiem orzęsione, zaokrąglone
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Górna strona blaszki liściowej wyraźnie rowkowana, żeberkowana; sztywna; (2)3-10(15)mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
wystepowanie
kostrzewa trzcinowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, aluwia, rowy, przydroża, niekiedy uprawiana.
        
  
↑nie (z) przynajmniej dolne liście szczeciniaste, do 2mm szerokości, w pączku zwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Rośliny drobniejsze, 20-70(100)cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Oznaczanie znacznej części gatunków kostrzew, np. grupy gatunków z kręgu F. ovina i F. rubra, opiera się na budowie anatomicznej blaszki liściowej. Obserwuje się pod mikroskopem (powiększenie rzędu ×100-150) przekrój poprzeczny liści płonnych wykonany nieco poniżej połowy długości blaszki. Pomocna jest też obserwacja cech wiechy (np. owłosienie gałązek) i niektóre cechy kłosków.
  
    
↓nie(z) świeże liście łodygowe ±płaskie; sklerenchyma w pasmach towarzyszących wiązkom przewodzącym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Liście łodygowe na świeżo płaskie lub rynienkowate; odziomkowe szczeciniaste (wyjątek kostrzewa rozpierzchła (Festuca diffusa) - odziomkowe płaskie i kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina) - wszystkie szczeciniaste).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
    
      
↓nie(z) wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6mm średnicy; ości brak
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Ości brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) liście łodygowe na świeżo płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Ości (0)0.8-2(3)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
      
        
↓nie(z) liście płonne z 3 nerwami i 5 pasmami sklerenchymy, rombowate do trójkątnych
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Liście łodygowe płaskie 2-4mm szerokości, z 8-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy liściaste i zarośla.
        
        
↑nie (z) liście pędów płonnych przynajmniej z 5 nerwami i 7 pasmami sklerenchymy, wielokątne do owalnych
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona (s.s.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Liście łodygowe płaskie lub żeberkowane, z 5-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
wystepowanie
kostrzewa czerwonawa (agg.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
    
↑nie (z) sklerenchyma w formie (porozrywanego) pierścienia; wszystkie liście szczeciniaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Wszystkie liście szczeciniaste lub włosowate, złożone.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
    
      
↓nie(z) języczek liściowy 0.5-2mm długości; trawa wysokogórska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Wysokogórska trwa kępkowa lub luźnokępkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie murawy.
      
      
↑nie (z) języczka liściowego brak lub nieznaczny, do 0.5mm długości; nasada blaszki liściowej bez zgrubiałych pierścieniowatych wałów
      
        
↓nie(z) pochwy górnych liści pędów płonnych do połowy długości błoniasto zrośnięte
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
· Wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6mm średnicy, zwykle 7-nerwowe; szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i ich skraje.
        
        
↑nie (z) pochwy górnych liści pędów płonnych zrośnięte na samym dole
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Rośliny zwykle 10-30cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Po większej części kompleks podobnych do siebie gatunków z kręgu kostrzewy owczej (agg.) (Festuca ovina agg.).
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Festuca picta · kostrzewa barwna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
kostrzewa barwna (Festuca picta)

Festuca rupicaprina · kostrzewa kozia

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
kostrzewa kozia (Festuca rupicaprina)

Festuca gautieri · kostrzewa miotlasta

kostrzewa niedźwiedzia, niedźwiedzie futro
Festuca scoparia
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kostrzewa miotlasta (Festuca gautieri)