atlas-roslin.pl

Festuca rubra agg. L. [🔉 fes·tu·ka ru·bra *]

kostrzewa czerwona (agg.), kostrzewa czerwonawa (agg.)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Festuca Festuca Festuca FestucaFestuca🔑kostrzewa kozia (Festuca rupicaprina)kostrzewa owcza (agg.) (Festuca ovina agg.)
N
  
↓niegęstokępkowa, z niewielką ilością krótkich (do 5mm) rozłogów, zawsze kilka rozłogów w pochwach liściowych tworzy zbliżone wiązki
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
XL
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
XL
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha nielicznokłoskowa, smukła, (3) 4-10 (12) cm długości, przed i po kwitnieniu mocno ścieśniona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca nigrescens Lam. (kostrzewa czarniawa)
kostrzewa czerwona kępkowa · syn. Festuca rubra L. ssp. fallax (Thuill.) Hack · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy, ubogie łąki, wysiewana.
  
  
↑nie trawy luźnokępkowe, z dużą liczbą rozłogów zewnątrzpochwowych, ponad 5 mm długich
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha bogatsza, zwykle luźniejsza i po przekwitnieniu niezbyt ścieśniona. Ość krótsza niż połowa długości plewki dolnej.
  
    
↓nieliście często są ±całkiem płaskie (na świeżo)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłogi długie, często pojedyncze lub w nielicznopędowych wiązkach; trawa często tworzy rozległe, rzadkie murawy, 50-80 (150) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca diffusa Dumort. (kostrzewa rozpierzchła)
syn. Festuca heteromalla Pourr. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Miejsca wilgotne; częściej? w górach.
    
    
↑nie liście pędów wegetatywnych i odziomkowe szczeciniasto złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski rzadko więcej niż 6-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Festuca rubra L. s.l. - kostrzewa czerwona

Różne siedliska, często wysiewana.

    
      
↓nieplewki dolne długo, wełnisto owłosione; pochwy najczęściej nagie, intensywnie czerwone
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 9-13 (15) mm długości. Wiecha duża, 7-16 cm długości; jej gałązki silne, krótkie, sztywno wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca villosa Schweigg. (kostrzewa kosmata)
syn. Festuca rubra L. ssp. arenaria (Osbeck) Syme · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wydmy (głównie nadmorskie).
      
      
↑nie plewki dolne najczęściej nagie; kłoski 7-8 (11) mm długości; pochwy liściowe nagie lub owłosione
      
        
↓nieźdźbło 15-25 (45) cm wysokości, kolankowato podnoszące się; solniska nadmorskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha ±gęsta. Kłoski (6) 10-11 (12) mm długości, fioletowo nabiegłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca salina Natho et Stohr (kostrzewa nadmorska)
syn. Festuca rubra L. ssp. litoralis (G. Mey.) Auquier · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Solniska nadmorskie.
        
        
↑nie źdźbło zwykle ponad 25 cm długości; siedliska najczęściej inne
        
          
↓nieliście (0.5) 0.65-0.85 (1) mm średnicy, (5) 7-nerwowe, bez pasem sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (0.5) 0.65-0.85 (1) mm średnicy, (5) 7-nerwowe, bez pasem sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca rubra s.str. L. s.s. (kostrzewa czerwona (s.s.))
kostrzewa czerwonawa (s.s.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Łąki, pastwiska, skraje lasów.
          
          
↑nie liście (0.4) 0.8-1.2 (2) mm średnicy, 7 (9)-nerwowe, z pasmami sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
XL
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (0.4) 0.8-1.2 (2) mm średnicy, 7 (9)-nerwowe, z pasmami sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki; sztywne, zwykle długo i szorstko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca unifaria Dumort. (kostrzewa sitowata)
syn. Festuca rubra L. ssp. juncea (Hackel) Soó · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Gleby odsłonięte, często o charakterze ruderalnym; rozmieszczenie u nas nieznane. Zbliżone są odmiany uprawne wykorzystywane do stabilizacji skarp itp.
          

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Festuca rubra agg. L. [🔉 fes·tu·ka ru·bra *](pl) kostrzewa czerwona (agg.) · kostrzewa czerwonawa (agg.)
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)