antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Festuca rupicaprina (Hack.) A. Kern.

kostrzewa kozia
Festuca rupicaprina (kostrzewa kozia)
17.08.1991, Tatry Zachodnie, Polana Stoły; copyright © by Jerzy Kruk XL
Festuca rupicaprina (kostrzewa kozia)
Festuca rupicaprina (kostrzewa kozia)
Festuca rupicaprina (kostrzewa kozia)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina. Gatunek alpejski. Wprowadzony do Tatr w ramach eksperymentów łąkarskich na początku XXw. Współcześnie zadomowiony na jednym stanowisku.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa środkowa (Alpy) [czas przybycia na teren Polski: pocz. XX w. (stwierdzony 1995r.)]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19910817.KRAM408332.jkr - Festuca rupicaprina (kostrzewa kozia); Tatry Zachodnie, Polana Stoły
910817-KRAM408332
leg. Z. Mirek
/Tatry Zachodnie, Polana Stoły/ #4