takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca salina Natho et Stohr

kostrzewa nadmorska
Festuca rubra L. ssp. litoralis (G. Mey.) Auquier