takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Festuca nigrescens Lam.

kostrzewa czarniawa kostrzewa czerwona kępkowa
Festuca rubra L. ssp. fallax (Thuill.) Hack