atlas-roslin.pl

Festuca unifaria Dumort. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa sitowata
Festuca rubra L. ssp. juncea (Hackel) Soó [🔉 fes·tu·ka ru·bra sub·spe·ci·ēs *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
26.06.2013, Świnna Poręba; copyright © by Jerzy Kruk XL
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
XL
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
XL
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Festuca unifaria [🔉 fes·tu·ka *]Festuca rubra L. ssp. juncea (Hackel) Soó [🔉 fes·tu·ka ru·bra sub·spe·ci·ēs *](pl) kostrzewa sitowata
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)