takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca diffusa Dumort.

kostrzewa rozpierzchła
Festuca heteromalla Pourr.