takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Festuca heterophylla Lam.

kostrzewa różnolistna
na stronie — występowanie