takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca pratensis Huds.

kostrzewa łąkowa
Festuca elatior L.
na stronie — występowanie · znaleziska