takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca tatrae (Czakó) Degen

kostrzewa tatrzańska
na stronie — występowanie · znaleziska