takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scolochloa festucacea (Willd.) LINK

skolochloa trzcinowata
Graphephorum arundinaceum Asch.
na stronie — występowanie
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

02.08.2013, Warszawa-Dawidy; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.