fot. pk-Scolochloa_festucacea_1c_Warszawa-Dawidy_08._13 (523×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.08.2013, Warszawa-Dawidy
copyright © by Paweł Kalinowski