⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, z języczkiem liściowym lub bez]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) plewa dolna jednonerwowa, górna 3-nerwowa, plewy różnej długości, obie wąsko lancetowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kłoski równowąskie lub klinowate pod szczytem najszersze.
  
    
(p) kłoski wyraźnie rozszerzają się ku szczytowi (klinowate); ość dłuższa od plewki dolnej; jednoroczne (↓nie)
    
      
(p) plewki dolne 22-25mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Wiecha 15-20cm długości, gęsta, sztywna, prosto wzniesiona, o gałązkach krótszych od kłosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczn ...
  Gatunek z południowej i zachodniej Europy, rzadko zawlekany.
      
      
(p) plewki dolne poniżej 20mm długości, ich ość do 30mm długości (↑nie)
      
        
(p) wiecha zwieszająca się, ±luźna, jej gałązki przeważnie równe lub dłuższe od kłosków 1-3.5cm długich; znamiona 3 (↓nie)
  Częste rośliny rodzime.
        
          
(p) źdźbło nagie; wiecha bardzo luźna, jej gałązki w większości nierozgałęzione, z jednym kłoskiem (↓nie)
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
· ta cecha di ...
· Wiecha bardzo luźna, jej gałązki silnie szorstkie, długie, zwykle ±wielostronnie przewisłe, prawie zawsze z jednym kłoskiem (nierozgałęzione), 20-35mm długości i 4-8mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostycz ...
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, zarośla, zręby, ugory, tereny ruderalne; na glebach zasobnych w azot.
          
          
(p) źdźbło pod wiechą krótko owłosione; wiecha gęsta, gałązki zwykle rozgałęzione, z kilkoma kłoskami (↑nie)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Wiecha gęsta, ±jednostronna, gałązki miękko krótko owłosione i mało szorstkie, zwykle rozgałęzione, z kilkoma kłoskami, 10-20mm długości i 3-4mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Piaszczyste przydroża, nasypy, ugory itp. suche stanowiska.
          
        
(p) wiecha wzniesiona, jej gałązki przeważnie krótsze od kłosków (↑nie)
  Rośliny zawlekane.
        
          
(p) wiecha luźna, w każdym węźle z 2-3 gałązkami 1-3cm długimi (↓nie)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
XL
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Kłoski 3-5cm długości i 7-12mm szerokości; 6-10-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Zawlekana na przydrożach.
          
          
(p) wiecha bardzo gęsta, o gałązkach 1-10mm, znacznie krótszych od kłosków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kłoski 18-25mm długości i 2-6mm szerokości; 4-8-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczn ...
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu.
          
    
(p) kłoski równowąskie (nawet dojrzałe) zwężające się ku szczytowi; ość krótsza od plewki dolnej lub brak; byliny (↑nie)
    
      
(p) ości do 10mm długości; wiecha ±wzniesiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· LUB prostopadle odstające i wtedy do 20cm długości.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
      
        
(p) niekępkowa; kłoski bezostne lub z ośćmi do 3mm długości (↓nie)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Plewka dolna bezostna lub z ością do 2(3.5)mm długości; 8-10(14)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Zbocza, przydroża, zarośla, na suchych stanowiskach; rzadko wysiewana.
        
        
(p) gęstokępkowa; kłoski z ośćmi 4-10mm (↑nie)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Plewka dolna z ością 4-10mm długą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
Bromus erectus (stokłosa prosta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza, nasypy; poza tym często wysiewana i zdziczała.
        
      
(p) ości ponad 10mm długości; wiecha luźna, zwieszona (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ości 10-30mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
      
        
(p) pochwa najwyższego liścia łodygowego gęsto owłosiona króciutkimi włoskami (↓nie)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Wiecha gęsta, w dojrzałości ścieśniona, jednostronnie zwisła, główna gałązka najniższego piętra 3-8cm długości, z 1-4 gałązkami bocznymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne lasy, zakrzaczenia, polany.
        
        
(p) pochwa najwyższego liścia łodygowego tylko z rozproszonymi włoskami 3-4mm długości (↑nie)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Wiecha zwieszona, luźna, dojrzała szeroko wszechstronnie rozłożona; najdłuższa gałązka do 15(20)cm długości, dolne węzły z dwoma gałązkami, z nich jedna wielokłoskowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste żyzne lasy, brzegi leśnych cieków wodnych, zakrzaczenia.
        
  
(p) plewa dolna 3-5(7)-nerwowa, górna (5)7-9-nerwowa, prawie równie długie, eliptyczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Kłoski jajowate lub lancetowate, zwężające się ku szczytowi.
  
    
(p) kłoski silnie spłaszczone, plewki dolne z wyraźnym kilem i krótszymi od nich, zawsze prostymi i wyrastającymi tuż przy wierzchołku ośćmi lub bezostne; byliny (↓nie)
  Od niedawna uprawiane.
    
      
(p) ość 4-10mm (↓nie)
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Plewy ostre; plewki dolne z ością 4-10mm długości; plewki górne prawie tak długie jak dolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wystepowanie
stokłosa łódkowata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek północnoamerykański. Wysiewana pod niewłaściwą nazwą stokłosy obiedkowatej; zdziczała na przydrożach.
      
      
(p) bezostne lub ość do 1mm (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Plewy kapturowate; plewki dolne z kończykiem lub ostką do 1mm długości; plewki górne połowy długości dolnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Bromus willdenowii (stokłosa obiedkowata)
syn. Bromus catharticus · Bromus unioloides · efemerofit
  Gatunek południowoamerykański, podawany jako efemerofit i trawa uprawna, prawdopodobnie mylnie zamiast poprzedniej.
      
    
(p) kłoski ±obłe; jednoroczne lub ozime (↑nie)
· ta cecha diagnostyc ...
· Plewki na grzbiecie zaokrąglone z ośćmi ± tak długimi jak one, często zagiętymi, wyrastającymi poniżej szczytu lub rzadziej z ośćmi krótkimi lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
(p) w dojrzałości ziarniak gruby z podwiniętymi brzegami i zawinięty w plewkę dolną (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Plewy dolne w dojrzałości silnie zwinięte, okrywają ziarniak i nawzajem ± nie stykają się (nie nakrywają się dachówkowato brzegami).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
(p) plewki dolne do 6.5mm długości; dolne pochwy miękko owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Pylniki duże, przed otworzeniem 3.5-5mm długości, połowy długości plewy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Bardzo rzadko zawlekana.
        
        
(p) plewki dolne ponad 6.5mm długości; dolne pochwy zwykle nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Pylniki 1-3mm długości, co najwyżej 1/3 długości plewki dolnej.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna ...
        
          
(p) plewki dolne 6-9mm długości, z osią do 8(12)mm (↓nie)
Bromus secalinus
Bromus secalinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Pylnik 1-2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
wystepowanie
stokłosa kostrzeba · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory, tereny ruderalne.
          
          
(p) plewki dolne 9-12mm, z ością 8-12mm (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Kłoski 20-30mm dł., 10-15-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyc ...
Bromus grossus (stokłosa wielokwiatowa)
syn. Bromus secalinus ssp. multiflours · efemerofit
  Bardzo rzadko zawlekana.
          
      
(p) dojrzałe ziarniaki cienkie, nie podwinięte, plewki dolne zachodzą na siebie dachówkowato (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Plewka dolna słabo zawinięta, nie otacza zupełnie ziarniaka; w dojrzałości brzegi plewek prawie na całej długości zachodzą dachówkowato na siebie i ±całkowicie zakrywają oś kłoska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
      
        
(p) plewki dolne 4.5-6.5mm; dojrzały ziarniak dłuższy od plewki górnej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Brzeg dojrzałego ziarniaka wystaje z plewki górnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
        
        
(p) plewki zwykle ponad 6.5mm; dojrzały ziarniak nie wystaje z plewki górnej (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Ziarniak nie wystaje z plewki górnej.
        
          
(p) ość obła, wyrastająca nie niżej niż 1.5mm do szczytu plewki dolnej, w dojrzałości także ±prosta, czasem ości brak (↓nie)
          
            
(p) wiecha zwykle gęsta (↓nie)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Plewki dolne papierkowate, z wyraźnymi nerwami (to dobrze widoczne po wysuszeniu).
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Bromus hordeaceus (stokłosa miękka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny ruderalne, pobocza, pola, łąki.
            
            
(p) wiecha zwykle luźna, gałązki zwykle dłuższe niż kłosek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Plewki dolne skórzaste, z niewyraźnymi nerwami.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
            
              
(p) pylniki (3)4-5mm długości, tj. połowa długości plewki dolnej (↓nie)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
XL
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Wiecha do 30cm długości, bardzo luźna, początkowo wzniesiona, potem rozpierzchła lub przewisła. Źdźbło nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Bromus arvensis (stokłosa polna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pola, przydroża.
              
              
(p) pylniki do 3mm długości; plewki dolne dłuższe od górnych; wiecha do 15(20)cm długości (↑nie)
              
                
(p) wiecha 3-10cm, wąska, silnie ścieśniona, wzniesiona (↓nie)
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
XL
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Dolne odcinki osadki do 1mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne i wilgotne lub podmokłe łąki.
                
                
(p) wiecha 7-20cm długości, szersza i luźniejsza (↑nie)
Bromus commutatus (stokłosa zmieniona)
XL
Bromus commutatus (stokłosa zmieniona)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Dolne odcinki osadki szybko osiągają 2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Bromus commutatus (stokłosa zmieniona)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, przydroża, miedze, skraje pól.
                
          
(p) ość w nasadzie spłaszczona, wyrasta poniżej 1.5mm do szczytu plewki, na owocu nie prosta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
          
            
(p) wiecha gęsta, wzniesiona, gałązki i szypułki o wiele krótsze od swoich kłosków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kłoski (8)12-20(25)mm długości, nie licząc 6.5-9(12)mm długiej, słabo skręconej ości.
            
              
(p) plewki dolne do 2mm szerokości; ziarniak wąskoeliptyczny, ok. 1mm szerokości (↓nie)
Bromus scoparius (stokłosa miotłowa)
XL
Bromus scoparius (stokłosa miotłowa)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Ziarniak wąskoeliptyczny, ok. 1mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnosty ...
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu.
              
              
(p) plewki 3-5mm szerokości; ziarniak odwrotnie lancetowaty, ponad 1mm szerokości (↑nie)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ziarniak odwrotnie lancetowaty, ponad 1mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Bromus hordeaceus (stokłosa miękka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) wiecha luźna, wzniesiona lub przewisła, gałązki i szypułki dłuższe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Kłoski (15)20-40(70)mm długości, nie licząc 6-12mm długich ości.
            
              
(p) wiecha luźna, zwisła, szypułki przeważnie dłuższe niż kłoski ALBO wiecha groniasta (↓nie)
              
                
(p) gałązki wiechy z (1)3(4) kłoskami, przeważnie 7-10-kwiatowymi (↓nie)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Plewki dolne 8-9mm długości i 3-4mm szerokości, z ością 6-10mm długą; błoniasty brzeg tylko nieco się rozszerza w środkowej części, do 0.5mm.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, przydroża, miejsca nasłonecznione.
                
                
(p) gałązki wiechy z 1(-3) kłoskami, przeważnie 10-20-kwiatowymi (↑nie)
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
XL
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Plewki dolne 5-7mm długości; błoniasty brzeg pośrodku wyraźnie rozszerzony, do 1mm.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiana, zawlekana.
                
              
(p) wiecha luźna, wzniesiona, szypułki zwykle równe lub krótsze od kłosków (↑nie)
              
                
(p) plewki dolne 12-20mm długości, z ością 6-12mm (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kłoski 20-50mm długości, zwykle niesplątane i pokryte gęstymi, długimi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
                
                
(p) plewki dolne 6-9mm długości, z osią ± tak samo długą (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kłoski 15-25mm długości, często splątane i pokryte krótkimi, kędzierzawymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Dawniej zawleczona w Świnoujściu.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu