efemerofit [24][234]

Bromus madritensis L.

stokłosa madrycka
na stronie — występowanie