takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bromus hordeaceus L.

stokłosa miękka

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus · stokłosa miękka

Bromus mollis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
- źdźbło 3-80 cm wysokości, zwykle ±prosto wzniesione
- pochwy liściowe silnie owłosione
- wiecha (3)5-10 cm długości
- kłoski 12-25 × 4-6 mm, jajowato-lancetowate, najczęściej miękko owłosione, (5)6 do 12-kwiatowe
- plewki dolne 8-11 mm długości, z obrzeżeniem tworzącym kąt rozwarty
- ość silna, prosta, 4-11 mm długości

pospolita · murawy, przydroża, ugory

Bromus hordeaceus ssp. thominii

Bromus thominii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
- źdźbło 1-8(15) cm długości, rozetkowato pokładające się lub podnoszące się
- pochwy liściowe krótko owłosione
- wiecha 1-3 cm długości, wzniesiona, często pojedyncza
- kłoski 8-12(15) × 2-3 mm, lancetowate, owłosione lub nagie, (3)4 do 6(9)-kwiatowe
- plewki dolne 6.5-7.5(8) mm długości, jajowato-lancetowate
- ość plewki dolnej delikatna, 3-7 mm długości, czasem podczas owocowania odstająca

piaski nadmorskie

występowanie

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.878 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.584 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.675 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.180 [86.1]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.680 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.22 [81]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.187 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.918 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.03.2013 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Bromus_hordeaceus.htm"> Bromus hordeaceus (stokłosa miękka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>