antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bromus ×pseudothominii P.M. Sm.

stokłosa mieszańcowa
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
07.06.1978 copyright © by Jerzy Kruk XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL
Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
XL

cechy charakterystyczne

- stokłosa miękka typowa (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus) × Bromus lepideus
- plewki dolne nagie, 6-8 mm długości
- kąt obrzeżenia plewki dolnej szerszy i bardziej wydatny niż u stokłosa miękka typowa (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus)
- ość prosta, zwykle tak długa jak plewka górna

występowanie

Siedliska ruderalne.

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19780607.KRA270147.jkr - Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
jkr.780607-KRA270147
leg. Marian Szostek #6
znalezisko 19990518.KRA316198.jkr - Bromus ×pseudothominii (stokłosa mieszańcowa)
jkr.990518-KRA316198
leg. E.U. Zając #2