takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Bromus inermis Leyss.

stokłosa bezostna
Bromus inermis

wiecha; 15.06.2003, Warszawa, ekstensywna łąka przy Parku Natolińskim; copyright © by Barbara Łotocka

Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis

kwitnące kłoski

Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)

cechy charakterystyczne

- plewki dolne bezostne (u var. aristata Schur. z ością 2-4 mm długości), 8-10(14) mm długości
- kłoski 15-30 mm długości, (3)5-10(16)-kwiatowe
- pylniki żółte
- wiecha wzniesiona, 10-20(25) cm dlugości
- liście płaskie, do 9 mm szerokości
- źdźbło 30-150(200) cm wysokości, obficie ulistnione
- trawa luźnokępkowa z długimi kłaczami do 3 mm średnicy

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Zbocza, przydroźa, zarośla, rzadko uprawiana.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20020518.17.02 - Bromus inermis (stokłosa bezostna); okolice Wrocławia, Siechnice

8f · 20020518.17.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/