antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Bromus tectorum L.

stokłosa dachowa
na stronie — występowanie