takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Bromus arvensis L.

stokłosa polna
Bromus arvensis (stokłosa polna)

07.2018, OB Monachium; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Bromus (stokłosa)]
  
plewki dolne 7-9mm; ziarniaki cienkie, ±płaskie (↓nie)
Bromus arvensis ssp. arvensis (stokłosa polna typowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, przydroża.
  
  
plewki dolne 6-6.5mm długości; ziarniaki dość grube, z zawiniętym brzegiem (↑nie)
  Rzadko zawlekana.