takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Bromus arvensis L.

stokłosa polna
Bromus arvensis (stokłosa polna)
07.2018, OB Monachium; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
XL
Bromus arvensis (stokłosa polna)
XL
Bromus arvensis (stokłosa polna)
XL
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Bromus (stokłosa)]
  
plewki dolne 7-9mm; ziarniaki cienkie, ±płaskie (↓nie)
Bromus arvensis ssp. arvensis (stokłosa polna typowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, przydroża.
  
  
plewki dolne 6-6.5mm długości; ziarniaki dość grube, z zawiniętym brzegiem (↑nie)
  Rzadko zawlekana.