antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Bromus arvensis L. ssp. arvensis

stokłosa polna typowa
na stronie — występowanie

występowanie

Roślina jednoroczna.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych