takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bromus commutatus Schrad.

stokłosa zmieniona
na stronie — znaleziska