brzeg blaszki liściowej długo, grzebieniasto owłosiony
(z) *rośliny nagie lub drobno i krótko owłosione
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe zamknięte do samej góry, nagie lub (rzadziej) krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus erectus Huds. (stokłosa prosta)
wystepowanie - Bromus erectus (stokłosa prosta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Na suchych, mało żyznych łąkach, zwłaszcza zasobnych w wapń.
rośliny nagie lub drobno i krótko owłosione
(z) *brzeg blaszki liściowej długo, grzebieniasto owłosiony
górna powierzchnia blaszki z wyraźną bruzdą, dolna z kilem; poza tym niewyraźnie bruzdkowana
(z) *górna powierzchnia blaszki wyraźnie bruzdkowane
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· górna powierzchnia z pojedynczym, głębokim rowkiem środkowym (po dolnej stronie blaszki w tym miejscu kil), poza tym prawie gładka;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylis glomerata L. (kupkówka pospolita)
wystepowanie - Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
rżniączka pospolita · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zwłaszcza na żyznych łąkach i pastwiskach; także w miejscach ocienionych.
bruzdki głębokie, przeświecające; żeberka i brzeg ostre, tnące
(z) *bruzdki wyraźne, płytsze, nie przeświecające, nie ostro tnące
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek liściowy długi (3-8mm), szpiczasty, przeźroczysty lub brudnobiały, często poszarpany.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. (śmiałek darniowy)
wystepowanie - Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
syn. Aira caespitosa L. · Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. orth.var. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki i pastwiska; na glebach zbitych lub silnie próchnicznych.
bruzdki wyraźne, płytsze, nie przeświecające, nie ostro tnące
(z) *bruzdki głębokie, przeświecające; żeberka i brzeg ostre, tnące
blaszka górą równomiernie bruzdkowana; bez wyraźnego podwójnego rowka środkowego
(z) *blaszka górą wyraźnie bruzdkowana; z uwydatniającym się podwójnym rowkiem środkowym
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis canina (mietlica psia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa spodem drobno bruzdkowana, matowa; wierzchem nie jest wyraźnie bruzdkowana (bruzdki obłe, niewiele wyższe niż szersze); naga; (jasno)szarozielona; krótka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis canina L. s.str. (mietlica psia)
wystepowanie - Agrostis canina (mietlica psia)
mietlica wąskoliściowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki bagienne i torfowe, ubogie i podmokłe odłogi piaszczyste, brzegi zarastających jezior i stawów.
bez rozłogów nadziemnych; jeśli języczek to nie bardzo długi i nie szpiczasty
(z) *z rozłogami nadziemnymi; języczek długi szpiczasty
z wyraźnymi ostrogami lub z wyraźnie bocznie odstającą falistą podstawą blaszki
(z) *bez ostróg i bez wyraźnie bocznie odstającej podstawy blaszki; języczka brak lub bardzo krótki
ostrogi drobne ale wyraźne; blaszka spodem błyszcząca
(z) *ostróg brak ale nasada blaszki z rynnowato-faliście odstającą podstawą
Lolium perenne (życica trwała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek liściowy zwykle przeźroczysto-zielonkawy, delikatny, po odciągnięciu blaszki stulający się, kołnierzykowato ucięty lub w środkowej części najwyższy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lolium perenne L. (życica trwała)
wystepowanie - Lolium perenne (życica trwała)
rajgras angielski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolita na terenie całego kraju. Pastwiska, trawniki, miejsca wydeptywane, parki, rzadko na łąkach.
ostróg brak ale nasada blaszki z rynnowato-faliście odstającą podstawą
(z) *ostrogi drobne ale wyraźne; blaszka spodem błyszcząca
Cynosurus cristatus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek liściowy mocny, biały lub zielonkawy, po bokach zaokrąglony i tam wyżej wznoszący się w postaci zaokrąglonych strzępów-karbów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cynosurus cristatus L. (grzebienica pospolita)
wystepowanie - Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki i pastwiska, zwłaszcza górskie.
bez ostróg i bez wyraźnie bocznie odstającej podstawy blaszki; języczka brak lub bardzo krótki
(z) *z wyraźnymi ostrogami lub z wyraźnie bocznie odstającą falistą podstawą blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek liściowy bardzo krótki, zwykle zielonawy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. (strzęplica nadobna)
wystepowanie - Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
strzęplica grzebieniasta · syn. Koeleria cristata Pers. · Koeleria gracilis Pers. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche łąki o charakterze kserotermicznym.
blaszki i pochwy nagie lub bardzo krótko owłosione; liście z 3-7 trójkątnymi żeberkami
(z) *blaszki i pochwy wyraźnie owłosione
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
3D
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe i blaszki zwykle bardzo krótko, drobno owłosione. Pochwy zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca rubra s.str. L. s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
kostrzewa czerwona rozłogowa · kostrzewa czerwonawa s.str. · syn. Festuca rubra L. ssp. genuina Hack. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolita na łąkach i pastwiskach.
blaszka górą wyraźnie bruzdkowana; z uwydatniającym się podwójnym rowkiem środkowym
(z) *blaszka górą równomiernie bruzdkowana; bez wyraźnego podwójnego rowka środkowego
Puccinellia distans (mannica odstająca)
Puccinellia distans (mannica odstająca)
Puccinellia distans (mannica odstająca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki cienkie, niebieskozielone, łatwo rozkładające się, 2-4 mm szerokości; obok rowka środkowego znajduje się 6-8 płytkich bruzdek (pod światło widoczne jako jaśniejsze linie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (mannica odstająca)
wystepowanie - Puccinellia distans (mannica odstająca)
syn. Puccinellia distans (L.) Parl. · Glyceria distans Wahlenb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tereny zasolone, słone łąki, przenawożone place; także pobocza dróg posypywanych solą.
z komorami powietrznymi w pochwie i blaszce liściowej
(z) *blaszka bez komór powietrznych
blaszka liściowa miękka, 3-10 mm szerokości
(z) *blaszka liściowa skórzasto gruba, 6-25 mm szerokości
Glyceria fluitans (manna jadalna)
Glyceria fluitans (manna jadalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· wierzchem z rowkiem środkowym i z podwójnym rowkiem przyśrodkowym, poza tym wyraźnie bruzdkowane;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria fluitans (L.) R. Br. (manna jadalna)
wystepowanie - Glyceria fluitans (manna jadalna)
syn. Glyceria fluitans R. Br. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Mokre łąki, brzegi wód, rowy.
blaszka liściowa skórzasto gruba, 6-25 mm szerokości
(z) *blaszka liściowa miękka, 3-10 mm szerokości
Glyceria maxima (manna mielec)
XL
Glyceria maxima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy mocne, wyprostowane, trzcinowate, umiarkowanie spłaszczone; nagie; z grubymi rozłogami podziemnymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (manna mielec)
wystepowanie - Glyceria maxima (manna mielec)
manna wodna · syn. Glyceria aquatica Wahlenb. · Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Trawa szuwarowa, w płytkich wodach i na łąkach okresowo zalewanych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji