takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

strzęplica nadobna strzęplica grzebieniasta
Koeleria cristata · Koeleria gracilis Pers.
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe”
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie