takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Koeleria grandis Besser ex Gorski

strzęplica polska
Koeleria grandis Besser · Koeleria polonica Domin
na stronie — występowanie · znaleziska
Koeleria grandis (strzęplica polska)

06.06.1951, Trawniki k. Lublina; copyright © by Jerzy Kruk XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

znalezisko 19510606.KRA234686.jkr - Koeleria grandis (strzęplica polska); Trawniki k. Lublina

4f · 19510606.KRA234686.jkr
leg. Dominika Fijałowski
/Trawniki k. Lublina/