Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
01.05.2002, Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza; copyright © by Marek Snowarski
Dactylis glomerata
fragment wiechy
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

W uprawie ogrodowej odmiana Variegata o paskowanych biało-zielonych liściach, częściowo pozbawionych chlorofilu i o niskim wzroście (typowa kupkówka wyrasta ponad 1 metr).

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 30-40 cm

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Variegata’

Do tego podgatunku należą niektóre odmiany uprawne.
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.896 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.577 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.659 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.305 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.466 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.696 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.361+t27 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.192+17i+21i+193i+226i+485i+513i [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.171 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.907 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2015 · powstała/was created 06.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dactylis_glomerata.htm"> Dactylis glomerata (kupkówka pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>