takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dactylis glomerata L. ssp. glomerata

kupkówka pospolita typowa