takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dactylis glomerata L. ssp. slovenica (Domin) Domin

kupkówka pospolita słowacka