takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dactylis glomerata L. ssp. slovenica ;(Domin) Domin

kupkówka pospolita słowacka
na stronie — występowanie