fot. 020511-0771 (420×642) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020510-7
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.05.2002, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski