fot. mr-Dactylis_glomerata_20050614_09 (228×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylis glomerata

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.06.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański