takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.178); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gentiana cruciata L.

goryczka krzyżowa
Gentiana cruciata

pokrój; Radomice, Pogórze Izerskie; copyright © by Jerzy Majdan

Gentiana cruciata

grupa kwitnących roślin

Gentiana cruciata

szczyt pędu z kwiatami

Gentiana cruciata

pokrój

Gentiana cruciata

kwiaty

Gentiana cruciata

kwiat

Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)

pokrój rośliny przed kwitnieniem

Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)

pąki kwiatowe

Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)

nakrzyżległy układ liści i pąki kwiatowe

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.178 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 20-40 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20100821.1.sm - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz

3f · 20100821.1.sm
leg. Michał Smoczyk
/ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz/

znalezisko 00010000.09_1b9.jmak - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); Donautal, Niemcy

8f · 00010000.09_1b9.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/

znalezisko 20040704.5.am; Zbrosławice

4f · 20040704.5.am
leg. Antoni Mielnikow
/Zbrosławice/