fot. jmak-Gentiana-cruciata-I.08.6 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski